ГЕЙ, СТАВАЙМО, ДІВКИ, В КОЛО (веснянка)

Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Шешори. Записав Леопольд Ященко, 1960-ті рр.

Комп’ютерне відтворення нот (PDF, mp3):

Гей, ставаймо, дівки, в коло,
Заспіваймо си весело!

Приспів:
Гей, гей, го-я, го-я,
Голівонько бідна моя!

Ой ти веснонько, веснися,
А ти, парубче, женися!

Приспів.

Вибирай си з рожі квітку,
Молоду Ганнусю-дівку.

Приспів.
 
На мелодію “Гей, ставаймо, дівки, в коло” є гарний ритмічний танок. Дівчата стають у коло, беруться за руки і йдуть по колу характерним схресним кроком:

Гей,
ста-
вай-
мо,
дів-
ки,
в ко-
ло…
крок правою ногою вбік праворуч
ліва нога стає поруч із правою
крок правою ногою вбік праворуч – ритмічно акцентований
рух лівою ногою вперед-праворуч
ліва нога стає поруч із правою
рух правою ногою вперед-ліворуч
крок правою ногою вбік праворуч
ліва нога стає поруч із правою

Далі рухи повторюються. Ця пісня у “Гомоні” співається зазвичай разом із повільнішою веснянкою Ой сходіться, дівчаточка. Співаючи повільнішу, учасники вільно розходяться з кола, а на швидку “Гей, ставаймо…” знову збираються і танцюють.