ДА ЗА ГОРОДОМ КОЗИ ПАСЛА (жартівлива)

Сумська обл., Путивльський р-н. Записав Леопольд Ященко.

Комп’ютерне відтворення нот (PDF, mp3):

Да за городом кози пасла,
Да назбирала горщик масла.
За вар-ва горо-вор-во-дом
Ко-вор-во-зи па-вар-ва-сла,
На-вар-ва-збира-вар-ва-ла
Го-вор-во-рщик ма-вар-ва-сла.

Да горщик масла, миску сиру,
Да вареників наварила.
Го-вор-во-рщик ма-вар-ва-сла,
Ми-вир-ви-ску си-вир-ви-ру,
Ва-вар-ва-рени-вир-ви-ків
На-вар-ва-вари-вир-ви-ла.

Да вареників наварила,
Да в гості хлопців запросила.
Ва-вар-ва-рени-вир-ви-ків
На-вар-ва-вари-вир-ви-ла,
В го-вор-во-сті хло-вор-во-пців
За-вар-ва-проси-вир-ви-ла.

Да їжте, хлопці, й умочайте,
Да за горілку вибачайте.
Ї-вір-ві-жте, хло-вор-во-пці,
Й у-вур-ву-моча-вар-ва-йте,
За вар-ва горі-вір-ві-лку
Ви-вир-ви-бача-вар-ва-йте!

*     *     *

Да пройшов яром, пройшов низом,
Да що в Наталки дом з карнизом.
Про-вор-во-йшов я-вар-ва-ром,
Про-вор-во-йшов ни-вир-ви-зом,
Що вор-во в Ната-вар-ва-лки
До-вор-во-м з карни-вир-ви-зом.

Да продай лєнту із коси,
Да купи милому часи.
Про-вор-во-дай лє-вер-ве-нту
І-вір-ві-з коси-вир-ви,
Да ку-вур-ву-пи ми-вир-ви-ло-
-му-вур-ву часи-вир-ви.

Да буде слава, буде честь,
Да що в милого часи єсть!
Бу-вур-ву-де сла-вар-ва-ва,
Бу-вур-ву-де че-вер-ве-сть,
Да що вор-во в мило-вор-во-го
Ча-вар-ва-си є-вер-ве-сть!